Tư vấn pháp luật miễn phí cho công nhân

Các chuyên gia đã phổ biến các điểm mới về Luật BHXH như quy định thêm đối tượng đóng BHXH bắt buộc là người làm việc theo hợp đồng lao động đủ 1 tháng đến 3 tháng, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; người có nghĩa vụ mà không thực hiện đóng BHXH cho người lao động sẽ có thể bị phạt tù đến 7 năm...

Tư vấn pháp luật miễn phí cho công nhân - Ảnh 1.

Chuyên gia Sở Tư pháp TP HCM tư vấn pháp luật cho công nhân Công ty TNHH Fuji Impulse

Các chuyên gia của Sở Tư pháp cũng tư vấn cho công nhân công ty về các chính sách pháp luật liên quan đến Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn.

Tin-ảnh: H.Đào