Có thể chốt sổ BHXH?


Có thể chốt sổ BHXH? - Ảnh 1.

- BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 3, điều 46 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 của tổng giám đốc BHXH Việt Nam thì: "Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH". 

Vì vậy, để có căn cứ xác nhận tổng thời gian đóng BHXH tại 2 công ty, người lao động cần liên hệ và đề nghị công ty cũ tại Tiền Giang làm thủ tục nộp cơ quan BHXH để xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH.