Tăng giá giữ xe ở sân bay Tân Sơn Nhất

Cụ thể, giá gửi xe đạp điện, xe đạp trong 4 giờ đầu là 3.000 đồng/lượt, 4 giờ tiếp theo thêm 2.000 đồng/lượt và thêm 5.000 đồng/lượt nếu gửi trên 8 giờ. Phí gửi xe máy (bao gồm xe số, tay ga) và xe điện là 6.000 đồng/lượt trong 4 giờ đầu, thêm 4.000 đồng/lượt nếu gửi 4 giờ tiếp theo và gửi trên 8 giờ sẽ phải trả thêm phí là 9.000 đồng.

Với ôtô, giá dịch vụ giữ ôtô từ 4-8 chỗ là 25.000 đồng/lượt trong 90 phút đầu tiên và tăng dần theo thời gian gửi. Nếu khách hàng gửi trên 24 giờ phí là 75.000 đồng/12 giờ. Với ôtô từ 9-29 chỗ, mức phí 40.000 đồng/lượt trong 90 phút và tăng theo thời gian gửi. Riêng với ôtô từ 30 chỗ trở lên, mức phí 50.000 đồng/lượt trong 90 phút đầu và áp dụng phí 20.000 đồng/giờ những giờ tiếp theo. Các mức giá trên đã bao gồm 10% thuế GTGT. 

T.Phương