Bồi thường hợp đồng trong thời gian thử việc?


Bồi thường hợp đồng trong thời gian thử việc? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Theo điều 29 Bộ Luật Lao động 2012 quy định kết thúc thời gian thử việc, khi NLĐ thử đạt yêu cầu thì NSDLĐ phải giao kết hợp đồng lao động với NLĐ. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận. Như vậy, trong hợp đồng thử việc thì 2 bên là NLĐ và NSDLĐ đều có quyền hủy bỏ hợp đồng mà không yêu cầu về khoảng thời gian báo trước trước khi nghỉ việc và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu theo như sự thỏa thuận của 2 bên.

Vì thế, thỏa thuận về tiền bồi thường mà ông phải bồi thường cho công ty và thời gian báo trước nếu chấm dứt hợp đồng thử việc là trái quy định của pháp luật.