Người lao động có phải bồi thường?

Người lao động có phải bồi thường? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động, khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ xác định thời hạn, NLĐ phải báo cho NSDLĐ biết trước ít nhất 30 ngày. Như vậy, việc bạn báo trước 45 ngày là phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng NLĐ làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn chỉ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn trong một số trường hợp như: Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong HĐLĐ; Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong HĐLĐ; Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động; Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ; Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước; Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền; NLĐ bị ốm đau. Do đó, nếu bạn đơn phương chấm dứt HĐLĐ vì những lý do trên hoặc không thuộc các trường hợp nêu trên nhưng đơn xin nghỉ việc được doanh nghiệp chấp thuận thì không phải bồi thường. Ngược lại, bạn phải bồi thường cho công ty theo quy định vì đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật.