Tự ý trừ lương người lao động là đúng hay sai?

Tự ý trừ lương người lao động là đúng hay sai? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 98 Bộ Luật Lao động quy định khi người lao động (NLĐ) phải ngừng việc mà lỗi do người sử dụng lao động (NSDLĐ) thì được trả đủ tiền lương. Mặt khác, nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của NSDLĐ, NLĐ hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. 

Như vậy, ở trường hợp trên, anh Công không làm việc đủ ngày công theo thỏa thuận trong hợp đồng không phải lỗi của anh mà do công ty không bố trí công việc nên phải trả đầy đủ tiền lương cho anh theo hợp đồng lao động. Trường hợp công ty chứng minh được việc bố trí ít ngày công cho NLĐ là vì các nguyên nhân khách quan hoặc vì lý do kinh tế thì phải tiến hành thỏa thuận lại mức lương. Việc công ty tự ý trừ lương mà chưa thỏa thuận với NLĐ là trái quy định pháp luật.