LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Nhiều hoạt động chăm lo cho CNVC-LĐ

Sáng 16-1, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn (CĐ) năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, trong năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cấp CĐ trong toàn tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra, đem lại hiệu quả thiết thực.

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Nhiều hoạt động chăm lo cho CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (bìa trái), thay mặt Tổng LĐLĐ Việt Nam trao cờ thi đua cho LĐLĐ tỉnh Quảng Nam

Công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của CĐ, các chính sách pháp luật của nhà nước được triển khai thực hiện kịp thời; các phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, ngành và của tỉnh, nhất là việc đăng ký các công trình sản phẩm chào mừng Đại hội XVI CĐ tỉnh, Đại hội XII CĐ Việt Nam; tổ chức thành công Đại hội XVI CĐ tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 2018-2023); kịp thời kiện toàn củng cố tổ chức, cán bộ sau đại hội CĐ các cấp.

Các hoạt động "Tết sum vầy", "Tháng công nhân" được tổ chức đạt kết quả; công tác tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, công tác xã hội, tình nghĩa được các cấp CĐ tổ chức thực hiện, vai trò của tổ chức CĐ được thể hiện rõ nét...

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Nhiều hoạt động chăm lo cho CNVC-LĐ - Ảnh 2.

LĐLĐ TP Hội An, LĐLĐ huyện Nam Giang và CĐ Viên chức tỉnh Quảng Nam là 3 tập thể được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ năm 2018

Bên cạnh những mặt đạt được, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam nhìn nhận hiện nay các thiết chế văn hóa, thể thao, tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa ở khu, cụm công nghiệp còn hạn chế; việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân trực tiếp tham gia còn thấp, có doanh nghiệp chưa tổ chức được hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT cho CNLĐ, vì vậy nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc phát triển đoàn viên và thành lập CĐ cơ sở ở một số đơn vị còn gặp nhiều khó khăn vì chủ sử dụng lao động thiếu hợp tác...

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Nhiều hoạt động chăm lo cho CNVC-LĐ - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Huấn, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam, bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Quảng Nam, được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo. Ngoài ra, còn có ông Trương Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Nam (vắng mặt)

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, biểu dương các thành tích mà các cấp CĐ tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong năm qua, nhất là việc LĐLĐ tỉnh được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ năm 2018.

Ông Phan Việt Cường yêu cầu cần đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam lưu ý tổ chức CĐ tỉnh phải đổi mới, lớn mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ quyền lợi cho người lao động, nhất là trong bối cảnh Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã có hiệu lực...

Tin-ảnh: Tr.Thường