Thưởng Tết nguyên đán 2019: Bình quân 6,3 triệu đồng/người

Trong đó, các loại hình doanh nghiệp (DN) được khảo sát đều có mức thưởng bình quân tăng so với Tết năm ngoái.

Cụ thể: có 58/63 địa phương gửi báo cáo tổng hợp số liệu về tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết năm 2019; trong đó có 25.565 DN có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Kỷ hợi cho hơn 3,3 triệu người lao động.

Mức thưởng của Tết Nguyên đán Kỷ Hợi bình quân bằng khoảng 1 tháng lương, tương đương 6,310 triệu đồng/người, tăng 11,4% so với năm 2018 (5,527 triệu đồng/người).

Ở các loại hình DN  được khảo sát cho thấy, mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân năm nay đều tăng. Cụ thể, tăng cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh là 6,445 triệu đồng/người, tăng 26,6% so với năm 2018 (5,089 triệu đồng/người).

Thưởng Tết nguyên đán 2019: Bình quân 6,3 triệu đồng/người - Ảnh 1.

Về tiền thưởng dịp Tết Dương lịch vừa qua, mức thưởng bình quân là 1,420 triệu đồng/người, tăng 23,3% so với năm 2018 (1,151 triệu đồng/người).

Kế đến là nhóm Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với mức tăng 15,2% so với năm 2018 (là 5,789 triệu đồng/người so với 5,021 triệu đồng/người);

Còn DN có vốn đầu tư nước ngoài là 6,236 triệu đồng/người, tăng 9,7% so với năm 2018 (5,680 triệu đồng/người). Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 6,825 triệu đồng/người, tăng 9,8 % so với năm 2018 (6,212 triệu đồng/người).

Về tiền thưởng dịp Tết Dương lịch vừa qua, mức thưởng bình quân là 1,420 triệu đồng/người, tăng 23,3% so với năm 2018 (1,151 triệu đồng/người).

Tin -ảnh: K.Linh