[Video] MC Phan Anh thiết kế áo dài riêng để cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Mời các bạn xem video:

MC Phan Anh thiết kế áo dài riêng để cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Quang Liêm (từ Dubai)