Đội "chém gió ra tiền" xuất hiện khắp nơi!

Đội chém gió ra tiền xuất hiện khắp nơi! - Ảnh 1.

Nhà thơ Đặng Huy Giang

"Tiền nhiều hay ít không biết nhưng cũng phải trả công. Người ta hay tặng sách, nếu người ta muốn khen thì để một phong bì vào đấy, gọi là phí đọc. Hay dùng từ thịnh hành hơn là nhuận đọc.

Trong đời sống thi ca hiện nay, đã xuất hiện những đội "chém gió ra tiền". "Đội chém gió ra tiền" hoạt động tích cực ở những cuộc ra mắt sách. Có người chém cẩn thận, có người chém vừa, có người chém thật lực. Đội "chém gió" rất đông, có những ông "chém gió" chuyên nghiệp, cuộc nào cũng có mặt.

... Những người ấy làm thơ sao được, đích đến của họ là vào Hội Nhà văn, vào hội xong không biết viết gì".

(Nhà thơ ĐẶNG HUY GIANG cho biết trên Báo Tiền Phong số ra ngày 27-1 về tình trạng khen thơ dễ dãi hiện nay).