Nhiều hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên - lao động

Song song với các hoạt động giáo dục truyền thống, thăm hỏi và động viên cán bộ CĐ, đoàn viên và người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cấp CĐ chủ động triển khai các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong khu vực doanh nghiệp với mục tiêu "năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn".

Nhiều hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên - lao động - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn TP HCM trong một lần viếng di tích Ngã ba Đồng Lộc Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVC-LĐ, các cấp CĐ cần tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp, nhất là khu vực ngoài nhà nước; tăng cường đối thoại, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan đến NLĐ. Ngoài ra, các cấp CĐ cần phối hợp với các đối tác đã ký kết chương trình phúc lợi cung cấp hàng hóa với giá ưu đãi cho đoàn viên, NLĐ tại các KCX-KCN, khu dân cư đông công nhân thuê trọ. Riêng trong Tháng Công nhân năm 2019, mỗi CĐ cơ sở lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc một mô hình chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ. 

T.Ngôn