Chỉ đạo mới của Chủ tịch UBND TP HCM liên quan sai phạm ở Học viện Cán bộ

Văn phòng UBND TP HCM vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác đấu thầu thuộc Dự án xây dựng Trường Cán bộ TP (nay là Học viện Cán bộ TP HCM).

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra TP tổ chức kiểm điểm lại đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Học viện Cán bộ TP đối với những sai phạm trong việc thực hiện gói thầu "Xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị Ký túc xá" thuộc dự án xây dựng Học viện Cán bộ TP. Thời gian hoàn thành các công việc nêu trên trong tháng 3-2019, báo cáo kết quả cho UBND TP và Thanh tra TP.

Chủ tịch UBND TP cũng giao Chánh Thanh tra TP theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra; phối hợp nắm tình hình, kết quả giải quyết của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, báo cáo UBND TP

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Phong còn đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, làm rõ việc Đảng ủy Học viện Cán bộ TP biểu quyết thống nhất chủ trương chọn nhà thầu Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh tại cuộc họp ngày 7-3-2018, không đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng và quy định của Luật Đấu thầu, báo cáo Thường trực Thành ủy.

Trước đó, hồi tháng 10-2018, Chủ tịch UBND TP đã yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý cán bộ về khuyết điểm, vi phạm: phê duyệt hồ sơ mời thầu chưa đầy đủ; tham gia vào hoạt động đấu thầu nhưng không đáp ứng điều kiện trong dự án xây dựng Học viện Cán bộ TP.

Nguyên Nguyên