Phải trả lương cho người lao động

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 98 Bộ Luật Lao động quy định trường hợp phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động (NLĐ) được trả đủ tiền lương; nếu do lỗi của NLĐ thì người đó không được trả lương; những NLĐ khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, NLĐ hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. 

Phải trả lương cho người lao động - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Như vậy, việc công ty cho anh Hiệu nghỉ 20 ngày không hưởng lương, cũng không cho biết lý do là sai quy định pháp luật. Anh Hiệu có thể liên hệ với LĐLĐ; phòng lao động - thương binh và xã hội quận, huyện nơi công ty đặt trụ sở yêu cầu can thiệp, bảo vệ quyền lợi.