Công ty TNHH Vĩnh Thái: Cam kết giải quyết đầy đủ chế độ cho công nhân

Trong văn bản gửi Ban Quản lý các KCX-KCN TP, ông Lin Hua Nan, giám đốc công ty, xác nhận doanh nghiệp sẽ giải thể vào tháng 5-2019 vì đơn hàng ngày càng ít không thể tiếp tục hoạt động.

Công ty TNHH Vĩnh Thái: Cam kết giải quyết đầy đủ chế độ cho công nhân - Ảnh 1.

Thông báo của Công ty TNHH Vĩ Thái gửi đến công nhân

Trước kiến nghị của tập thể CN, ban giám đốc công ty cam kết sẽ giải quyết đầy đủ tiền lương, chốt sổ BHXH và trợ cấp theo quy định của pháp luật. Tiền lương trong 2 ngày (ngày 1 và 2-4), công ty vẫn tính đầy đủ cho CN. Sau ngày 3-4, nếu CN tự ý bỏ việc 5 ngày liên tục sẽ bị sa thải. 

N.Hà