CÔNG TY CƠ KHÍ TÂN THANH: Thưởng vàng cho người lao động

 Thực hiện nghị quyết hội nghị NLĐ năm 2018, Ban Giám đốc và Công đoàn (CĐ) Công ty CP Thương mại Cơ khí Tân Thanh đã hợp tác chặt chẽ trong việc giám sát thực hiện chính sách tiền lương, đãi ngộ cho NLĐ. Kết quả, NLĐ được xét tăng lương từ 5%-10% và bảo đảm thu nhập bình quân 9,6 triệu đồng/người/tháng. Tại hội nghị, nhiều kiến nghị của tập thể NLĐ đã được gửi đến ban giám đốc, tập trung vào các vấn đề: thu nhập của nhân viên khi không đạt doanh số, chế độ nghỉ mát, bảo hộ lao động, chính sách khen thưởng lao động giỏi. Đại diện lãnh đạo công ty đã tiếp thu và giải quyết thỏa đáng kiến nghị của tập thể lao động.

CÔNG TY CƠ KHÍ TÂN THANH: Thưởng vàng cho người lao động - Ảnh 1.

Bà Trần Diệu Canh, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Cơ khí Tân Thanh, trao giấy khen cho những người lao động gắn bó với doanh nghiệp

Dịp này, ban giám đốc công ty đã khen thưởng cho 20 NLĐ gắn bó với công ty từ 10 - 20 năm, mỗi người từ 2 chỉ đến 2 lượng vàng SJC. CĐ công ty cũng tuyên dương 11 tổ CĐ xuất sắc và 223 đoàn viên có nhiều đóng góp cho hoạt động CĐ.

Tin-ảnh: H.Đào