Quản lý đoàn viên bằng công nghệ

Tại buổi tập huấn, các học viên được trang bị, hướng dẫn 11 tính năng cơ bản về sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên như: Đăng nhập hệ thống phần mềm; tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên, sử dụng công cụ quản lý đoàn phí, bàn giao công việc của CĐ cơ sở; sử dụng công cụ báo cáo, thống kê; quản trị người sử dụng phần mềm và các nội dung có liên quan đến việc cập nhật thông tin và đổi lại thẻ mới…

Quản lý đoàn viên bằng công nghệ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo bà Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch CĐ Viên chức Việt Nam, việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên và cấp đổi thẻ cứng hoặc thẻ tích hợp, là chủ trương lớn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, với mục đích cập nhật chính xác nhất số đoàn viên tại các cấp CĐ; đồng thời tiến tới phục vụ lợi ích hợp pháp của đoàn viên trong việc sử dụng các thiết chế CĐ và hưởng những ưu đãi trong chương trình phúc lợi đoàn viên do Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai.

V.Duẩn