30.000 đoàn viên Công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng

 Tiêu biểu như phong trào: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; phát huy sáng kiến cải tiến tại nơi làm việc... Thống kê trong 10 năm qua cho thấy có hơn 37.000 lượt CĐ cơ sở hưởng ứng các phong trào thi đua. CNVC-LĐ thực hiện gần 8.000 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học và hơn 21.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần làm lợi và tiết kiệm gần 562 tỉ đồng.

30.000 đoàn viên Công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng - Ảnh 1.

Ông Trần Đoàn Trung (bìa trái), Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2019

Từ phong trào, các cấp CĐ đã giới thiệu 130.000 đoàn viên ưu tú và đã có gần 30.000 người được kết nạp Đảng, trong đó có gần 3.000 công nhân trực tiếp sản xuất.

Tin-ảnh: H.Đào