Chính sách mới cho lao động nước ngoài tại Malaysia

Chính sách mới cho lao động nước ngoài tại Malaysia - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Malaysia đã xóa bỏ hoạt động cho thuê lại lao động nước ngoài của các công ty outsourcing (thuê ngoài) tại nước này từ tháng 3-2019. Trước ngày 31-3-2019, các công ty outsourcing phải chuyển tất cả lao động nước ngoài đang quản lý sang các chủ trực tiếp sử dụng lao động. Đối với những lao động không đủ điều kiện chuyển sang chủ trực tiếp sử dụng lao động, người lao động bắt buộc phải hồi hương, nếu không sẽ trở thành lao động bất hợp pháp. Đáng chú ý, người lao động nước ngoài sau khi kết thúc 10 năm làm việc tại Malaysia có thể được gia hạn làm việc tối đa 3 năm tiếp theo. Từ tháng 3-2019 đến 2-2020, mức thuế cho lao động được gia hạn giảm xuống 6.000 RM (tiền của Maylaysia)/năm đối với ngành chế tạo, dịch vụ và xây dựng; 2.000 RM/năm đối với ngành nông nghiệp và trồng trọt; riêng giúp việc gia đình, mức thuế không đổi là 450 RM/năm. Chi phí này do chủ sử dụng lao động đóng.

G.Nam