6% dân số bị đái tháo đường

Tại Việt Nam, có 3,53 triệu người đang chung sống với bệnh ĐTĐ. Mỗi ngày ít nhất 80 người tử vong vì các biến chứng liên quan. Trong đó, 63% người bệnh nhưng chưa được chẩn đoán. Đây là bệnh gây tử vong đứng thứ ba trong số các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam.

N.Dung