Quản lý đoàn viên bằng công nghệ

Tại buổi tập huấn, các học viên được hướng dẫn các thao tác: Đăng nhập hệ thống phần mềm; tạo một nhóm cấp CĐ mới; tạo mới đoàn viên; thêm mới đoàn viên từ một danh sách; phê duyệt đoàn viên được tạo mới; chuyển sinh hoạt đoàn viên; tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên; quản trị người sử dụng phần mềm. Các học viên còn được hướng dẫn sử dụng công cụ quản lý đoàn viên; công cụ ủy quyền, bàn giao, công cụ quản lý báo cáo, thống kê.

Quản lý đoàn viên bằng công nghệ - Ảnh 1.

Học viên tại lớp tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên

Theo ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, phần mềm "Quản lý đoàn viên CĐ" giúp các CĐ cơ sở thuận tiện trong công tác thống kê số lượng đoàn viên và cập nhật kịp thời tình hình tăng, giảm đoàn viên. Sau buổi tập huấn, học viên sẽ hướng dẫn lại cho các CĐ cơ sở về việc sử dụng phần mềm nhằm tạo sự thống nhất trong công tác điều hành quản lý và nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức CĐ.

Tin-ảnh: T.Tĩnh