Mời thầy cúng về cơ quan, giám đốc Đài PT-TH Quảng Trị bị kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị vừa có thông cáo báo chí kỳ họp lần thứ 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị về việc xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Trần Đức Hữu, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) Quảng Trị, theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Mời thầy cúng về cơ quan, giám đốc Đài PT-TH Quảng Trị bị kỷ luật - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị, với trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Quảng Trị, ông Trần Đức Hữu, trong chỉ đạo, điều hành đơn vị còn chủ quan, thiếu thận trọng dẫn đến vi phạm Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg, ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện quy chế văn hóa nơi công sở và Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều Đảng viên không được làm.

Cụ thể, ông Trần Đức Hữu đã đồng ý chủ trương để Phòng Dịch vụ-Quảng cáo và Phòng Tổ chức-Hành chính của Đài PT-TH tỉnh tổ chức mời thầy cúng về cúng tại cơ quan với nghi thức lễ cúng mang tính chất mê tín; đồng thời trực tiếp tham gia lễ cúng này.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Đức Hữu bằng hình thức khiển trách.


Đ. Vinh