Làm việc sau tuổi hưu không phải đóng bảo hiểm tai nạn

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 thì đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là người lao động tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h tại khoản 1 điều 2 và người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 điều 2 của Luật BHXH.

Làm việc sau tuổi hưu không phải đóng bảo hiểm tai nạn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó điều 123 Luật BHXH năm 2014 cũng quy định: Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Do đó, trường hợp của ông đã nghỉ hưu nay đi làm thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.