Chia sẻ kinh nghiệm thương lượng tập thể

Tại buổi mạn đàm, cán bộ CĐ đã thảo luận, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động CĐ, cùng các giải pháp hoạt động CĐ hiệu quả, giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp.

Chia sẻ kinh nghiệm thương lượng tập thể - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia chia sẻ kinh nghiệm tại mạn đàm

Dịp này, các đại biểu cũng đã chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm trong việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, nâng cao chất lượng nội dung thỏa ước nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động. 

B.Đằng