Hà Nội: Tuyên truyền chính sách BHXH cho công nhân

Tại hội nghị, CN được nghe chuyên gia BHXH tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật về BHXH, nhất là những điểm mới có hiệu lực trong năm 2019. Đặc biệt, CN đã được đối thoại trực tiếp, thẳng thắn với lãnh đạo doanh nghiệp (DN) xung quanh việc thực hiện chế độ chính sách nói chung, BHXH nói riêng tại DN. Những đề xuất, kiến nghị của CN đã được DN ghi nhận và giải đáp thỏa đáng. Dịp này, chuyên gia của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cũng truyền thông tới CN vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Hà Nội: Tuyên truyền chính sách BHXH cho công nhân - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Chương trình nhằm hưởng ứng Tháng CN, Tháng hành động về an toàn - vệ sinh lao động năm 2019, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho CN.

Tin-ảnh: D.Thảo