CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM: Thi ảnh "Nét đẹp Công đoàn và người lao động"

 Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ đang công tác trong ngành ngân hàng. Ảnh dự thi có thể chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp hay điện thoại thông minh và chưa từng đoạt giải trong các cuộc thi trong nước và quốc tế. Tác phẩm dự thi phải là ảnh nguyên gốc không có sự can thiệp, chỉnh sửa thêm bớt bằng bất kỳ hình thức nào. Ảnh phải ghi rõ nơi chụp, nhân vật trong ảnh là ai, đang tham gia hoạt động gì... theo các yêu cầu của bản đăng ký. Cá nhân, CĐ cơ sở và CĐ cấp trên cơ sở gửi hồ sơ dự thi gồm bản đăng ký và 2 ảnh cùng bài viết (nếu có) vào hòm thư điện tử: tuyengiaocdnhvn@gmail.com. Thời gian gửi ảnh từ ngày 12 đến 23-6. Thời gian bình chọn ảnh yêu thích nhất từ ngày 1-7 đến ngày 5-7. Lễ công bố giải thưởng ngày 10-7.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải đặc biệt; 5 giải A; 10 giải B; 15 giải C; 20 giải khuyến khích; 3 giải ảnh được yêu thích. Đặc biệt, ban tổ chức sẽ chọn 5 tác phẩm xuất sắc nhất dự thi cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam.

N.Tú