Phải có trách nhiệm với người lao động

- Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM trả lời: Theo tình huống trình bày của NLĐ, luật chỉ nhìn nhận người chủ sử dụng lao động là một pháp nhân độc lập, không liên quan gì đến liên kết hay người sở hữu. Trường hợp này, NLĐ đã ký 2 HĐLĐ với 2 công ty khác nhau. Theo quy định của Bộ Luật Lao động, NLĐ được quyền làm việc cùng lúc nhiều công việc cũng như được giao kết nhiều HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động.

Phải có trách nhiệm với người lao động - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nếu công ty cũ không ra quyết định chấm dứt HĐLĐ với NLĐ, NLĐ không xin nghỉ việc thì trên nguyên tắc giữa công ty cũ và NLĐ vẫn còn quan hệ lao động thông qua bản HĐLĐ không xác định thời hạn đã ký kết. Công ty cũ vẫn phải có trách nhiệm tiếp tục trả lương cùng các trách nhiệm khác cho NLĐ đến khi chấm dứt HĐLĐ. Với NLĐ có thâm niên, cần đề nghị công ty cũ thanh lý HĐLĐ và chi trả các chế độ trợ cấp khi chấm dứt HĐLĐ nếu có vì công ty mới về nguyên tắc là độc lập và không liên quan đến trách nhiệm của công ty cũ.