Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, 8 tỉnh được hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT gồm: Yên Bái, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Tiền Giang (cho khoảng 300 đối tượng/tỉnh). Đối tượng được hỗ trợ: Người thuộc hộ cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình; học sinh, sinh viên.

Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Kinh phí hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn được trích một phần từ nguồn kinh phí đóng góp một ngày lương của cán bộ, viên chức và người lao động trong ngành BHXH để thực hiện các hoạt động xã hội tình nghĩa trong năm; hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

H.Lê