Khắc phục sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn trước ngày 30-6

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa giao Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn khẩn trương thực hiện các nội dung chưa thực hiện xong theo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại Thông báo số 815/2017 và Thông báo số 170/2019 của Văn phòng UBND TP.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế TP, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, Giám đốc Công ty Bò sữa TP, Giám đốc Công ty Cây trồng TP khẩn trương thực hiện và báo cáo các nội dung theo chỉ đạo tại Thông báo số 815.

Giám đốc các Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện và báo cáo các nội dung theo chỉ đạo tại Thông báo số 170/2019 của Văn phòng UBND TP HCM.

Tất cả những nội dụng trên phải báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP HCM và Thanh tra TP trước ngày 30-6.

Trước đó, Thanh tra TP HCM đã có báo cáo về kết quả thực hiện kết luận thanh tra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Báo cáo chỉ ra những đầu việc cần kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục mà UBND TP đã chỉ đạo nhưng các đơn vị hiện vẫn chưa thực hiện xong.

Theo Thanh tra TP HCM, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn vẫn chưa thực hiện xong nội dung chấn chỉnh việc mua sắm, thanh lý tài sản cố định, quy định, điều chỉnh, bổ sung quy chế mua sắm, thanh lý tài sản phù hợp; xây dựng và ban hành quy định về lựa chọn đấu thầu; khẩn trương kiểm tra, rà soát việc nộp tiền thuê đất đối với các cơ sở nhà, đất theo thông báo của cơ quan thuế…

Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện xong nội dung chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, thống kê, rà soát kỹ việc quản lý, sử dụng nhà đất của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và các công ty con trực thuộc; đặc biệt là rà soát việc sử dụng đất đối với các trường hợp ký hợp đồng giao khoán với Công ty Cây trồng. 

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng chưa thực chấn chỉnh công tác kiểm tra, rà soát việc khai thác sử dụng các mặt bằng nhà, đất của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và công ty để kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP xử lý theo quy định.

Sở Xây dựng chưa thực hiện xong nội dung kiểm tra, làm rõ và xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan trong việc thẩm tra, thẩm định, tham mưu... chuyển nhượng Dự án Khu nhà ở phường Phước Long, quận 9.

UBND huyện Bình Chánh chưa thực hiện nội dung phối hợp với Công ty Cây trồng rà soát các hộ nhận khoán xây dựng nhà không đúng quy định pháp luật, không đúng nội dung hợp đồng nhận khoán…

Công ty Bò sữa chưa thực hiện xong nội dung diện tích đất khoán trồng cỏ khoảng 18 ha của các hộ nhận khoán nhưng đã hết thời hạn hợp đồng…

Phan Anh