Tôn vinh gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu

 Tại ngày hội, các gia đình cùng tham gia chương trình truyền thông chủ đề "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình" với các nội dung: biểu dương và nhân rộng những gương gia đình điển hình; tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng; kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu chọn lọc giá trị mới, tiến bộ; phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình nhằm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

Tôn vinh gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu - Ảnh 1.

Các gia đình công nhân hạnh phúc tiêu biểu của Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam được tuyên dương

Trước đó, LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Quận đoàn và Công đoàn Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam tổ chức họp mặt gia đình công nhân nhân ngày Gia đình Việt Nam. Các gia đình cùng tham gia thi hái hoa dân chủ, đố vui có thưởng và nghe truyền thông chủ đề về sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Dịp này, ban tổ chức cũng đã tuyên dương 100 gia đình công nhân hạnh phúc tiêu biểu.

Tin-ảnh: M.Chi