Tôn vinh điển hình lao động sáng tạo

Hưởng ứng phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, CNVC-LĐ trên địa bàn đã thực hiện 58 đề tài nghiên cứu khoa học, 74 sáng kiến, cải tiến với tổng giá trị làm lợi và tiết kiệm hơn 7,5 tỉ đồng. Trong phong trào "Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi", đã có 585 Công đoàn cơ sở phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị tổ chức 97 hội thi tay nghề, nâng bậc thợ cấp cơ sở. Qua đó, đã có hơn 5.800 CNVC-LĐ được nâng lương, nâng bậc, góp phần ổn định việc làm, nâng cao thu nhập.

Dịp này, LĐLĐ quận đã khen thưởng 58 gương CNVC-LĐ có thành tích xuất sắc, sáng kiến nổi bật trong 6 tháng đầu năm.

H.Đào