Thi THPT quốc gia 2019: Gợi ý giải đề môn vật lý, hóa học, sinh học

Kết thúc bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, nhiều thí sinh cho biết đề thi không quá khó. Nhẹ nhàng hơn năm 2018.

Sau đây là gợi ý giải đề:

Thi THPT quốc gia 2019: Gợi ý giải đề môn vật lý, hóa học, sinh học - Ảnh 1.

Môn hóa học

Thi THPT quốc gia 2019: Gợi ý giải đề môn vật lý, hóa học, sinh học - Ảnh 2.

Môn vật lý

Thi THPT quốc gia 2019: Gợi ý giải đề môn vật lý, hóa học, sinh học - Ảnh 3.

Môn sinh học

Đặng Trinh