"Miệng nói tay làm" để làm gương

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: "Cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu, phải thiết thực, miệng nói tay làm để làm gương cho nhân dân. Nói hay mà không làm thì vô ích. Đó là một tật xấu".

Không có vùng cấm

Liên hệ thực tiễn ở cơ sở, không khỏi giật mình khi những điều chúng ta đã nói, những việc đã làm nhiều khi so với quan điểm của Bác Hồ vẫn còn một khoảng cách đáng lo. Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc nỗ lực chinh phục tương lai, chinh phục lòng người.

Theo đó, vị thế chính trị và tầm vóc của nước ta đã được nâng lên một tầm cao mới, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Song, công bằng mà đánh giá thì ở địa phương này, địa phương khác, bộ này hay bộ kia còn có những việc làm chưa thu phục lòng dân, thậm chí còn gây phẫn nộ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại sao vậy? Rất dễ hiểu, chẳng hạn ở những nơi để xảy ra chuyện tranh chấp đất đai, khiếu kiện lâu dài, thậm chí đến mấy chục năm là do không thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: "Nói đi đôi với làm". Có cán bộ đứng trước dân thì nói cho "sướng miệng" nhưng làm không như đã nói, thậm chí không làm hoặc làm ngược lại thì hỏi sao người dân không ta thán, không kéo nhau đi thưa kiện, thưa lên cả trung ương.

Miệng nói tay làm để làm gương - Ảnh 1.

Bác Hồ trực tiếp chỉ đạo chiến dịch biên giới. Nơi ở của Người có khi là túp lều dựng tạm (năm 1950) Ảnh: TƯ LIỆU

Nhận thức được những vấn đề nói trên, trung ương đã chủ trương quyết liệt thực hiện đấu tranh không khoan nhượng với nạn tham nhũng, lãng phí và các hành vi tiêu cực khác với yêu cầu nghiêm khắc là không có "vùng cấm", không tha thứ cho sự bao che, đùn đẩy, né tránh, dứt khoát không để lọt tội phạm nhưng cũng không để ai bị oan sai. Từ đó, bức tranh về chống tham nhũng dần hiện ra rõ hơn, những "con sâu" lâu nay ẩn mình dưới nhiều vỏ bọc khác nhau đã lần lượt sa lưới pháp luật; nhiều cán bộ, kể cả cấp cao, đã trở thành "củi tươi, củi bự" vào "lò" đã và đang hừng hực lửa đấu tranh diệt "giặc nội xâm".

Phải thừa nhận rằng từ động thái kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, lòng tin của dân đối với Đảng và chế độ đã từng bước được củng cố và phát triển.

Khi ý Đảng thuận lòng dân

Cũng có người nghĩ đơn giản rằng càng diệt tham nhũng thì nó càng tinh vi hơn, càng khó nhận diện.

Nghĩ thế là thiếu logic. Bởi việc chống tham nhũng trước đó nói nhiều, tuyên truyền đầy đủ, học tập, quán triệt bài bản nhưng chỗ nào làm ít, làm theo kiểu "đánh trống bỏ dùi", làm cho có... thì làm sao đạt kết quả được. Do vậy, ở những nơi như vậy thì "con sâu" tham nhũng vẫn còn đất dung thân. Bây giờ, chúng ta tập trung đánh mạnh, đánh liên tục, không lo ngại bị thế này, thế khác; không có "vùng cấm" nên "sâu bọ" mới lòi ra nhiều. Cứ đà này, khi lòng dân đã đồng thuận theo ý Đảng thì tương lai gần là nạn tham nhũng và lãng phí sẽ bị đẩy lùi, đối tượng tham nhũng sẽ không còn đất dung thân.

Năm 2019 được Đảng xác định chủ đề là "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Như vậy, vấn đề đặt ra là muốn xây dựng được ý thức tôn trọng dân, thể hiện rõ nét việc phát huy dân chủ và chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân thì phải làm đúng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong việc nói đi đôi với làm. Nếu không thì mọi sự cố gắng sẽ vô ích, lòng dân sẽ không yên. 

Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố".

Hồ ChÍ MINH

Cần người làm gương

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước. Đời sống mới cũng cần có những người làm gương, những nhà làm gương, những làng làm gương. Khi trông thấy hiệu quả tốt tươi thì chắc những nơi khác sẽ hăng hái làm theo. Nếu miệng thì tuyên truyền bảo người ta siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ; bảo người ta tiết kiệm, mà tự mình thì xa xỉ, lung tung thì tuyên truyền một trăm năm cũng vô ích".

MAI LỊCH