Quảng Bình chỉ còn 6,14% hộ nghèo

Sau 30 năm tái lập tỉnh, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm tỉnh Quảng Bình (GRDP) thời kỳ 1989-2019 đạt 8,2%. So với năm 1989, quy mô kinh tế tăng 119 lần, GRDP bình quân đầu người tăng 89 lần. Năm 1989, tỉ lệ hộ nghèo gần 50% nhưng đến nay giảm còn 6,14%.

Tham dự buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo; tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; nỗ lực phấn đấu hơn nữa để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Với những kết quả đạt được trong suốt 30 năm qua, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng trên địa bàn tỉnh.

Tin-ảnh: H.Phúc