Tạo điều kiện cho người dân hiến kế trị "đinh tặc"

Cụ thể, đối với hành vi rải đinh, vật nhọn trên đường, UBND các quận - huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc không rải đinh, vật nhọn trên đường và ý thức cảnh giác cũng như trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật của người dân; chú trọng công tác nêu gương người tốt, việc tốt thông qua các phóng sự, chuyên mục trên báo, đài… Đồng thời, vận động người dân trình báo các vụ tai nạn do hành vi rải đinh, vật nhọn gây ra; tạo điều kiện để người dân hiến kế, đóng góp các giải pháp để hạn chế tình trạng "đinh tặc".

Ngoài ra, UBND TP giao Công an TP chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với cơ quan chuyên môn cùng cấp tăng cường tuần tra, kiểm tra các địa bàn nơi có phản ánh về tình trạng rải đinh, vật nhọn trên đường để ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm.

P.Anh