Bảo đảm quá trình đóng BHXH cho người lao động

Bảo đảm quá trình đóng BHXH cho người lao động - Ảnh 1.

Công nhân Công ty TNHH Nam Phương bị thiệt thòi về các quyền lợi bảo hiểm khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Theo đó, ngoài lựa chọn chốt sổ BHXH tại thời điểm nghỉ việc hoặc thời điểm công ty ngừng tham gia BHXH, CN có thể tiếp tục tham gia BHXH bằng cách tạm đóng 22% mức lương cơ bản vào quỹ BHXH để bảo đảm chế độ hưu trí, tử tuất. Số tiền tạm đóng này sẽ được hoàn lại khi cơ quan quản lý nhà nước hoàn tất thủ tục phá sản và cơ quan BHXH thu được số tiền nợ từ doanh nghiệp (DN). Các phương án trên sẽ bảo đảm được quá trình đóng BHXH liên tục cũng như quyền lợi hưu trí, tử tuất của những lao động lớn tuổi, đã tham gia BHXH nhiều năm.

Công ty TNHH Nam Phương hiện nợ BHXH hơn 27 tỉ đồng và chủ DN đã bỏ trốn. Đây là một trong những DN nợ khó đòi của BHXH TP HCM.

Tin-ảnh: M.Chi