Điểm danh nguyên 12 "sếp" Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn dính sai phạm

Ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Tuy nhiên, để xảy ra các sai phạm tại Sagri, ngoài ông Lê Tấn Hùng vẫn còn nhiều người khác.

Sai phạm kéo dài nhiều nhiệm kỳ

Sagri là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thuộc UBND TP HCM. Sagri được UBND TP thành lập năm 1996 trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy hải sản của TP và chính thức đi vào hoạt động tháng 7-1997 gồm 24 đơn vị.

Mười năm sau, Sagri chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con gồm 5 đơn vị trực thuộc, 7 công ty con và 16 công ty liên kết. Năm 2010, Sagri chuyển thành Công ty TNHH MTV hoạt động theo Quyết định của UBND TP, gồm 6 đơn vị trực thuộc, 9 công ty con, 14 công ty liên kết và 1 công ty liên doanh.

Với lợi thế là doanh nghiệp nhà nước, Sagri được giao nhiều đất đai với diện tích hàng ngàn ha, cơ sở nhà đất, trong đó có nhiều vị trí đất "vàng"…

Tuy nhiên, điều đáng nói là hoạt động điều hành, kinh doanh của Sagri lại để xảy ra nhiều thiếu sót, sai phạm trong một thời gian dài và "trải rộng" từ công tác quản lý tài chính, đầu tư, chuyển nhượng dự án, hợp tác đầu tư, mua sắm, đấu thầu...

Các thiếu sót, sai phạm tại Sagri xảy ra từ nhiều năm nay, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, "dính" đến 18 lãnh đạo chủ chốt của Sagri từ HĐTV, Ban tổng giám đốc đến kế toán trưởng, kiểm soát viên…

Riêng cá nhân ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Sagri, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam. Ngoài việc ký khống hợp đồng đi du lịch nước ngoài hơn 13,3 tỉ đồng vào năm 2016, ông Lê Tấn Hùng còn bị xác định có trách nhiệm trong các vi phạm về quản lý tài chính, đất đai, dự án, quản lý sử dụng mặt bằng, nhà đất... thời kỳ liên quan.

"Lật lại quá trình thanh, kiểm tra Sagri"

Vào tháng 10-2017, Thanh tra TP đã ban hành kết luận thanh tra số 38 sau khi thanh tra toàn diện Sagri.

Không dừng lại ở đó, đến năm 2018, Kiểm toán Nhà nước cũng có kết luận xác định Sagri có 3 sai phạm chính: cho thuê đất, hợp tác đầu tư chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành.

Sau khi tiếp nhận thông báo của Kiểm toán Nhà nước, UBND TP đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, yêu cầu Thanh tra TP xem xét báo cáo của Kiểm toán Nhà nước để tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm những sai phạm mà Kiểm toán Nhà nước chỉ ra. Từ đó, Thanh tra TP tiếp tục tiến hành thanh tra toàn diện, rà soát các sai phạm tại Sagri.

Đến tháng 2-2019, Thanh tra TP một lần nữa ban hành kết luận thanh tra số 05, chỉ rõ Sagri đã có đến 23 nội dung thiếu sót, sai phạm trong quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh; việc hợp tác đầu tư; quản lý, sử dụng nhà đất; việc thực hiện các dự án… liên quan đến nhiều cá nhân, nhiều thời kỳ.

Từ đó, Sở Nội vụ TP đã tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân có thiếu sót, sai phạm liên quan theo như kết luận của Thanh tra TP đã chỉ ra. Theo Sở Nội vụ, có 18 cá nhân là lãnh đạo chủ chốt (HĐTV, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát...) liên quan đến những thiếu sót, sai phạm xảy ra tại Sagri phải tiến hành kiểm điểm.

18 người này là ai?

1. Ông Lê Văn Hoà, nguyên Chủ tịch HĐQT (tháng 8-2004 đến 8-2009), đã nghỉ hưu.

2. Ông Huỳnh Hữu Lợi, nguyên Chủ tịch HĐTV/HĐQT (tháng 8-2009 đến 2-2014), đã nghỉ hưu.

3. Ông Phan Văn Triều, nguyên thành viên HĐQT (tháng 9-2006 đến tháng 10-2010), đã nghỉ hưu.

4. Ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng, nguyên thành viên HĐTV/HĐQT (tháng 9-2006 đến tháng 5-2012), nguyên Phó Tổng Giám đốc (tháng 3-2010 đến 5-2012, xin nghỉ không hưởng lương từ tháng 6-2011), đã nghỉ việc.

5. Ông Hồ Sỹ Tý, nguyên thành viên HĐTV (tháng 10-2010 đến tháng 9-2014), nguyên Phó Tổng Giám đốc (năm 2012 đến 9-2014), đã nghỉ hưu.

6. ông Tống Ngọc Dương, nguyên thành viên HĐTV (tháng 10-2010 đến 5-2015), đã nghỉ việc.

7. Ông Hồ Văn Ngon, nguyên Phó Tổng Giám đốc (tháng 8-2013 đến 12-2018), nguyên thành viên không chuyên trách HĐTV (tháng 4-2014 đến tháng 3-2018), đã nghỉ hưu.

8. Ông Vân Trọng Dũng, Chủ tịch HĐTV (từ tháng 8-2015 đến nay).

9. Ông Lê Tấn Hùng, thành viên không chuyên trách HĐTVT, nguyên Tổng Giám đốc, đã bị bắt.

10. Bà Nguyễn Thu Nga, nguyên Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (tháng 1-2006 đến 6-2009), đã nghỉ hưu.

11. Ông Nguyễn Văn Trực, nguyên thành viên HĐQT/HĐTV, nguyên Tổng Giám đốc (tháng 8-2009 đến 2-2015), đã chuyển công tác là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.

12. Bà Lê Ngọc Phượng, nguyên Phó Tổng Giám đốc (tháng 10-2015 đến 10-2015), đã nghỉ hưu.

13. Ông Nguyễn Thanh Nhựt, nguyên Phó Tổng Giám đốc (tháng 10-2015 đến 12-2016), hiện là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

14. Ông Dương Minh Quang, nguyên Phó Tổng Giám đốc (tháng 6-2012 đến 5-2018), đã nghỉ hưu. Do không trực tiếp tham mưu các nội dung có sai phạm theo kết luận thanh tra nên Sở Nội vụ đề xuất không xem xét trách nhiệm đối với ông Quang.

15. Bà Nguyễn Thị Thu Ngoan, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách (tháng 10-2010 đến 11-2014), hiện là Phó Tổng Giám đốc.

16. Ông Nguyễn Thủy Thạch, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách (tháng 4-2011 đến 6-2016), đã nghỉ việc và hiện là Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.

17. Bà Lê Thị Phượng, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách (tháng 11-2014 đến 1-2017).

18. Bà Nguyễn Thị Thanh An, Kiểm soát viên chuyên trách (tháng 6-2016 đến nay).

3 người bị xử lý, 12 người hết hiệu lực xử lý

Theo Sở Nội vụ, trong 18 người liên quan đến các thiếu sót, sai phạm tại Sagri chỉ có 3 người còn thời hiệu xử lý kỷ luật, gồm ông Vân Trọng Dũng, Chủ tịch HĐTV; ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Thị Thanh An, kiểm soát viên chuyên trách.

Theo đó, với vai trò là chủ tịch HĐTV, người đứng đầu HĐTV, ông Vân Trọng Dũng có những thiếu sót, sai phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành HĐTV cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Sagri… Sở Nội vụ đề xuất hình thức kỷ luật tổng hợp là Hạ bậc lương

Bà Nguyễn Thị Thanh An có trách nhiệm do chưa phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong quản lý điều hành của HĐTV, tổng giám đốc để báo cáo và kiến nghị cho các cơ quan quản lý… Sở Nội vụ kiến nghị hình thức kỷ luật áp dụng đối với bà An là Khiển trách.

Còn ông Lê Tấn Hùng đã bị khởi tố, bắt giam như đã nêu ở trên.

Đối với trường hợp bà Lê Ngọc Phượng, nguyên Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Thanh Nhựt, nguyên Phó Tổng Giám đốc (hiện là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy), do mức độ thiếu sót không đến mức xử lý kỷ luật nên Sở Nội vụ cũng kiến nghị UBND TP có công văn phê bình.

Có một trường hợp Sở Nội vụ đề xuất không xem xét trách nhiệm là ông Dương Minh Quang, nguyên Phó Tổng Giám đốc (tháng 6-2012 đến 5-2018), đã nghỉ hưu. Do không trực tiếp tham mưu các nội dung có sai phạm theo kết luận thanh tra.

12 cá nhân còn lại cũng "dính" đến sai phạm tại Sagri. 12 trường hợp này có thiếu sót, sai phạm đến mức phải khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương (như trường hợp ông Nguyễn Văn Trực) ... nhưng do đã nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác, hết thời hiệu xử lý kỷ luật. Do đó, Sở Nội vụ kiến nghị UBND TP chuyển Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét trách nhiệm theo quy định của Đảng.

Một số nguyên lãnh đạo Sagri không hợp tác, xem thường tổ chức

Sở Nội vụ cho biết trong quá trình kiểm điểm, ngoài những cá nhân thực hiện nghiêm túc thì cũng có những cá nhân không đến dự họp. Ngoài ra, vẫn còn một số nguyên lãnh đạo Sagri chưa thể hiện trách nhiệm, thiếu thành khẩn, sự cầu thị trong việc nhìn nhận các thiếu sót, sai phạm khi còn giữ chức vụ, không có sự hợp tác, xem thường tổ chức.

Như ông Hồ Văn Ngon và ông Phan Văn Triều 3 lần đều không đến dự họp kiểm điểm theo giấy mời và không gửi bản kiểm điểm mà không có lý do. Ông Ngon và ông Triều đã thiếu thành khẩn và chưa thể hiện trách nhiệm trong thời gian giữ chức vụ tại Sagri.

Ông Huỳnh Hữu Lợi chưa thành khẩn, chưa thể hiện trách nhiệm khi không làm bản kiểm điểm và cho rằng "buổi kiểm điểm có tính chất khiên cưỡng và áp đặt". Ông Lợi cũng nêu thư mời họp quá gấp, không có thời gian tiếp cận tài liệu. Tuy nhiên, theo Sở Nội vụ, ông Lợi có ý kiến như trên là không đúng thực tế, chưa thể hiện trách nhiệm của nguyên lãnh đạo Sagri.

NGUYÊN NGUYÊN