Vinh dự mang tên Bác

"Sài Gòn không được đón Bác ngày trở lại nhưng vinh dự được mang tên Người mãi mãi. Vinh dự ấy trở thành niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền và tất cả người dân" - nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Phương Thảo nhấn mạnh như thế tại Hội thảo khoa học 50 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cuối tuần qua.

Xứng đáng đầu tàu kinh tế

Theo bà Phạm Phương Thảo, thực hiện lời dạy của Người, từ khi có đường lối đổi mới, TP luôn phấn đấu để xứng đáng là đầu tàu kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, giữ vững ổn định chính trị, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hơn 30 năm đổi mới, kinh tế TP luôn đạt nhịp độ tăng trưởng cao; tập trung huy động các nguồn lực để xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, chỉnh trang đô thị, dành sự chăm lo đặc biệt cho việc học hành và chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Vinh dự mang tên Bác - Ảnh 1.

Hạ tầng TP HCM ngày càng được đầu tư để đáp ứng nhu cầu phát triển Ảnh: TẤN THẠNH

Bên cạnh đó, nhiều công trình giao thông được đưa vào sử dụng. Không gian đô thị mở rộng và phát triển nhanh chóng về mặt kiến trúc xây dựng, tạo nhiều dấu ấn. Nhiều công trình hạ tầng được đầu tư theo những phương thức đa dạng như BT, BOO, BOT...

Đổi mới, sáng tạo

Tuy nhiên, bà Phạm Phương Thảo lưu ý tăng trưởng kinh tế của TP chưa tương xứng vai trò và tiềm năng. TP đứng trước áp lực về tăng dân số cơ học, hạ tầng giao thông và kỹ thuật phát triển thiếu đồng bộ. Việc quản lý thực hiện quy hoạch chưa tốt đã gây ra những hệ lụy. Kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường vẫn nghiêm trọng. Phát triển văn hóa chưa đạt như mong muốn. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp.

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn một số mặt hạn chế, yếu kém. Tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có một số lãnh đạo đã tác động tiêu cực đến niềm tin của nhân dân với Đảng. Có cán bộ không dám đương đầu trước khó khăn, sợ trách nhiệm, điều hành và xử lý công việc chậm.

Trước thực tế này và đòi hỏi của việc thực hiện Di chúc của Bác Hồ, theo bà Phạm Phương Thảo, sắp tới TP cần phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội cùng 7 chương trình đột phá và các đề án xây dựng TP thông minh, đô thị sáng tạo.

Cụ thể, cần tập trung cải cách hành chính theo hướng phục vụ dân tốt hơn, đặc biệt là giảm giấy tờ, hội họp và quy trình thủ tục rườm rà. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần nâng cao trách nhiệm công vụ và thái độ phục vụ dân. Tổ chức, bộ máy cần sắp xếp theo hướng tinh gọn. Tạo điều kiện sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao qua thi tuyển cạnh tranh; thu hút người tài, người giỏi vào bộ máy; mời chuyên gia, các nhà khoa học đóng góp xây dựng cơ chế, chính sách, ý tưởng, giải pháp cho những vấn đề lớn, khó...

Nguyên Chủ tịch HĐND TP mong muốn TP quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết và triết lý văn hóa vì nhân dân; tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức đoàn - đội có phẩm chất, đạo đức và năng lực theo hướng "vừa hồng vừa chuyên". Đối với những vấn đề mới, khó, TP cần xin được làm thí điểm. 

Đi trước trong cách mạng công nghệ 4.0

Bà Phạm Phương Thảo bày tỏ tin tưởng nếu có sự cộng đồng trách nhiệm trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất định TP sẽ tăng tốc phát triển, sẽ là địa phương đi trước trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0; tiếp tục là đầu tàu quan trọng của cả nước; trung tâm lớn và hiện đại về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực.

Trường Hoàng