Học tập Bác phải trở thành việc làm thường xuyên

Tại hội nghị, báo cáo viên đã phân tích các giá trị lịch sử, ý nghĩa sâu sắc bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết quả 50 năm Đảng, nhà nước và nhân dân ta thực hiện những lời căn dặn của Bác. Báo cáo viên cũng nhấn mạnh việc học tập Bác phải trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực trong công việc và sinh hoạt hằng ngày. Mỗi CNVC-LĐ, mỗi đơn vị phải phát huy sáng kiến trong lao động sản xuất nhằm mang lại lợi ích chung; tiếp tục cải cách hành chính làm cho mức độ hài lòng của người dân ngày càng cao hơn…

Học tập Bác phải trở thành việc làm thường xuyên - Ảnh 1.

CNVC-LĐ tham gia hội nghị quán triệt 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Về phía CĐ, phải đẩy mạnh các phong trào thi đua tại đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, vận động đoàn viên CĐ, CNVC-LĐ có những hành động cụ thể trong thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin-ảnh: T.Nga