Tuyên dương 234 "Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi"

Tại buổi họp mặt, các cán bộ CĐ đã ôn lại quá trình 90 năm hình thành, phát triển và những truyền thống vẻ vang của tổ chức CĐ Việt Nam. CĐ tổng công ty cũng kêu gọi mỗi cán bộ CĐ làm tốt nhiệm vụ, thúc đẩy và vận động người lao động tham gia thi đua lao động sản xuất và nhất là phải làm gương cho đoàn viên, người lao động noi theo.

Tuyên dương 234 Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Bạch Lan, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, trao kỷ niệm chương cho các cá nhân tiêu biểu

Dịp này, 5 cán bộ CĐ, cán bộ lãnh đạo có nhiều đóng góp cho tổ chức CĐ đã được nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ" của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ngoài ra, CĐ tổng công ty đã tuyên dương 234 cán bộ CĐ được bình chọn "Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi".

Tin-ảnh: N.Hoàng