Học và làm theo Bác bằng những việc thiết thực

Gắn với chủ đề "Đoàn kết - Hội nhập; Xây dựng quan hệ hài hòa, tiến bộ và ổn định", các CĐ cơ sở đã vận động cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động học Bác gắn với thực tiễn công việc. Kết quả, có 95% công chức, viên chức, lao động ngoài Đảng học tập các chuyên đề. Các CĐ cơ sở còn cụ thể hóa việc học Bác bằng những hoạt động thực tiễn như phát động "Tháng làm việc kiểu mẫu", hội thi tay nghề, học tập nâng cao nghiệp vụ, phát động phong trào sáng kiến, cải tiến, hiến kế, thực hiện các công trình sản phẩm mới.

Học và làm theo Bác bằng những việc thiết thực - Ảnh 1.

Ông Hồ Xuân Lam, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tuyên dương các điển hình học Bác

Dịp này, CĐ Viên chức TP đã tuyên dương 64 tập thể, cá nhân điển hình học Bác, 38 gương "Người tốt - Việc tốt" và 28 gương "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo".

N.Hà