Mất thẻ BHYT vẫn được thanh toán tiền khám chữa bệnh

Theo đó, từ ngày 1-8-2019, trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại vẫn được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh (KCB). Theo đó, đối với trường hợp KCB cấp cứu tại cơ sở KCB không ký hợp đồng KCB BHYT thì thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định; KCB tại cơ sở KCB tuyến huyện và tương đương thực hiện thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 1,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm KCB đối với KCB ngoại trú và tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với KCB nội trú.

Mất thẻ BHYT vẫn được thanh toán tiền khám chữa bệnh - Ảnh 1.

Khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Ảnh: Hoàng Triều

Trường hợp KCB tại nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT không đúng quy định thì thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm KCB đối với KCB ngoại trú và tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với KCB nội trú. Chi phí cùng chi trả của những đợt KCB đúng tuyến trong năm (kể từ ngày tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục) vượt quá 6 tháng lương cơ sở nhưng chưa được hưởng quyền lợi ngay tại cơ sở KCB sẽ thanh toán chi phí thực tế vượt quá 6 tháng lương cơ sở, đồng thời cấp giấy xác nhận không cùng chi trả trong năm đó cho người bệnh.

N.Tú