Gần 21.000 lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại Việt Nam

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH đã tạo điều kiện cho các trường ĐH có uy tín nước ngoài thành lập phân hiệu tại Việt Nam, tăng cường các hoạt động đầu tư, hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo. Hiện nay, cả nước có tổng số 455 dự án FDI thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên tổng số 27.353 dự án đầu tư nước ngoài của 19 ngành kinh tế.

Gần 21.000 lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại Việt Nam - Ảnh 1.

Biểu đồ số liệu lưu học sinh ở nước ngoài trong năm học 2018-20

Số lượng lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài theo các chương trình học bổng hiệp định, đề án của Chính phủ và được Bộ GD-ĐT quản lý là 6.067. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ GD-ĐT đã tiếp nhận 287 lưu học sinh về nước công tác gồm 156 tiến sĩ, 53 thạc sĩ, 76 ĐH, 2 thực tập sinh.

Tại Việt Nam hiện cũng có gần 21.000 lưu học sinh nước ngoài theo học các chương trình thuộc trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập sinh. Trong số đó có khoảng 4.000 lưu học sinh theo diện hiệp định Chính phủ. 

Y. Anh