VIDEO - Nhói lòng trẻ nghiện game (phần 1)

Nhiều em bỏ nhà đi, ăn cắp hàng trăm triệu đồng của cha mẹ để tiêu vào game. Thời điểm chơi sôi động nhất là từ 22 giờ tới 6 giờ hôm sau. Nghiện game đang trở thành mối đe dọa tiềm ẩn trong giới trẻ.

Minh Trang - Thanh Long