ĐH quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển: Cao nhất 25,5 điểm

Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất xét tuyển bằng 3 môn thi THPT quốc gia 2019 là Đông phương học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, với 28,5 điểm.

Ngành sư phạm tiếng Nhật của Trường ĐH Ngoại ngữ lấy điểm chuẩn là 34,52 điểm (ngoại ngữ nhân hệ số 2).

Mức điểm chuẩn từng ngành/ chương trình của các trường/khoa thuộc ĐH Quốc gia như sau:

ĐH quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển: Cao nhất 25,5 điểm - Ảnh 1.
ĐH quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển: Cao nhất 25,5 điểm - Ảnh 2.
ĐH quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển: Cao nhất 25,5 điểm - Ảnh 3.
ĐH quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển: Cao nhất 25,5 điểm - Ảnh 4.
ĐH quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển: Cao nhất 25,5 điểm - Ảnh 5.
ĐH quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển: Cao nhất 25,5 điểm - Ảnh 6.
ĐH quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển: Cao nhất 25,5 điểm - Ảnh 7.
ĐH quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển: Cao nhất 25,5 điểm - Ảnh 8.
ĐH quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển: Cao nhất 25,5 điểm - Ảnh 9.
ĐH quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển: Cao nhất 25,5 điểm - Ảnh 10.
ĐH quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển: Cao nhất 25,5 điểm - Ảnh 11.
Yến Anh