Xe hợp đồng điện tử sẽ không phải gắn hộp đèn trên nóc?

Xe hợp đồng điện tử sẽ không phải gắn hộp đèn trên nóc? - Ảnh 1.

Xe hợp đồng điện tử sẽ không phải gắn mào như taxi truyền thống - Ảnh: Văn Duẩn

Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.

Theo văn bản này, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 273/TB-VPCP ngày 2-8-2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2019; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 6780/VPCP-CN ngày 31-7-2019, Bộ GTVT đã tiếp thu, điều chỉnh đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP (dự thảo trình, báo cáo lần thứ 11).

Bên cạnh những nội dung quan trọng khác, một trong những nội dung dư luận và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải quan tâm nhất trong dự thảo lần thứ 11 là xe ôtô chở khách dưới 9 chỗ ngồi sử dụng hợp đồng điện tử, có phải gắn hộp đèn "Hợp đồng điện tử" cố định trên nóc xe hay không.

Đối với nội dung chỉ đạo của Thủ tướng: "Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ theo hướng bỏ quy định bắt buộc gắn cố định hộp đèn trên nóc xe đối với xe ôtô chở khách dưới 9 chỗ ngồi (bao gồm xe hợp đồng, xe du lịch)", Bộ trưởng GTVT cho biết đã rà soát và tiếp thu bỏ quy định bắt buộc gắn cố định hộp đèn trên nóc xe đối với xe ôtô chở khách dưới 9 chỗ ngồi (bao gồm xe hợp đồng, xe du lịch) và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:

Bỏ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 của dự thảo Nghị định: "Trường hợp xe ôtô có sức chứa dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử phải có hộp đèn với chữ "XE HỢP ĐỒNG" gắn cố định trên nóc xe, kích thước hộp đèn tối thiểu 12 x 30 cm".

Thay vào đó, sửa đổi, điều chỉnh nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 của dự thảo Nghị định: "Niêm yết (dán cố định) cụm từ "XE HỢP ĐỒNG" trên kính phía trước và kính phía sau xe theo quy định; kích thước tối thiểu của cụm từ "XE HỢP ĐỒNG" là 06 x 20 cm; cụm từ "XE HỢP ĐỒNG" phải được làm bằng vật liệu phản quang".

"Nội dung này, sửa đổi và điều chỉnh nhằm phù hợp với việc bỏ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 của dự thảo Nghị định, đồng thời bổ sung quy định về vật liệu, kích thước của cụm từ "XE HỢP ĐỒNG" nhằm mục đích đảm bảo nhận diện đối với phương tiện xe kinh doanh vận tải loại hình này"- Bộ trưởng GTVT cho biết.

Văn Duẩn