Quản lý thanh tra, kiểm tra BHXH bằng phần mềm

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng phần mềm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra được kỳ vọng sẽ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý; tiết kiệm thời gian cho công chức, viên chức ngành BHXH trong công tác báo cáo, tổng hợp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Từ đầu năm đến nay, Vụ Thanh tra - Kiểm tra BHXH đã chủ trì thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT trên địa bàn 7 tỉnh, thành phố; phối hợp với Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Cà Mau, Lào Cai và Phú Thọ. Qua thanh tra, phát hiện 781 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng hơn 5,4 tỉ đồng; 2.855 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng hơn 12,7 tỉ đồng. Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có quyết định là hơn 67,2 tỉ đồng nhưng trong thời gian thanh tra, các đơn vị đã nộp gần 26 tỉ đồng.

Tại BHXH các tỉnh, thành phố cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 12.744 đơn vị; phát hiện 15.771 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng hơn 59 tỉ đồng; 14.310 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là hơn 13 tỉ đồng.

T.Ngôn