Lấy ý kiến về diện tích nhà ở bình quân tại TP HCM

Đồng thời, bổ sung mối tương quan giữa quy định này với chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân/người đến năm 2020 (quy định 19,8 m2/người theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ X).

Lấy ý kiến về diện tích nhà ở bình quân tại TP HCM - Ảnh 1.

Dự thảo trên được triển khai từ năm 2014, đến nay đã qua nhiều lần nghiên cứu, bổ sung, cập nhật cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tiêu chuẩn diện tích tối thiểu này được ban hành chỉ áp dụng cho trường hợp nhập hộ khẩu vào nhà ở nhờ, thuê, mượn; không áp dụng cho trường hợp đăng ký hộ khẩu vào nhà thuộc sở hữu của mình, nhập hộ khẩu theo thân nhân. Quy định này cũng không áp dụng với người tạm trú có thời hạn hay ở trọ.

Trước đó, tại hội nghị phản biện đối với dự thảo nêu trên do Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức, mức diện tích bình quân được nêu ra là 20 m2 sàn/người. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức bình quân 20 m2 sàn/người là quá cao so với điều kiện sống của đa số người dân nhập cư tại TP HCM.

S.Nhung