Có được hưởng chế độ tai nạn lao động ở 2 nơi?

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo điểm a khoản 1 điều 65 Luật An toàn - vệ sinh lao động, DN cho thuê lại lao động có trách nhiệm thỏa thuận với bên thuê lại lao động trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp về an toàn - vệ sinh lao động của NLĐ thuê lại nhưng không được thấp hơn so với NLĐ của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau; đưa các nội dung đã thỏa thuận trên vào hợp đồng cho thuê lại lao động và thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và luật này.

Nếu như trong hợp đồng đã ký kết giữa công ty dịch vụ vệ sinh và DN giao nhận hàng hóa có quy định rõ trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ bồi thường đối với NLĐ bị TNLĐ thuộc về DN giao nhận hàng hóa và DN này đã thực hiện đúng thì công ty dịch vụ vệ sinh không phải chi trả bồi thường TNLĐ cho chị Tám nữa.