Bi hài chuyện "đòi" lại tiền hỗ trợ ở Quảng Nam: Đề nghị không thu lại

Ngày 27-8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết UBND tỉnh này đã có văn bản giải trình và xin ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về xử lý phát sinh thu hồi kinh phí hỗ trợ theo 116/2010/NĐ-CP, đến thời điểm này chưa nhận được phản hồi của các bộ.

Theo công văn của UBND tỉnh Quảng Nam, tỉnh này đã chỉ đạo dừng chi trả theo chế độ tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với các đối tượng không đúng với hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1044/BNV-TL ngày 11-3-2019 kể từ tháng 4-2019. Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các địa phương rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chi trả chưa đúng quy định, đề xuất phương án thu hồi theo hướng dẫn để báo cáo Bộ Tài chính.

Bi hài chuyện đòi lại tiền hỗ trợ ở Quảng Nam: Đề nghị không thu lại - Ảnh 1.

Nhiều cán bộ, giáo viên ở một số huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam "té ngửa" khi bị yêu cầu trả lại tiền đã được hỗ trợ trước đó

Qua tổng hợp tình hình của các địa phương, việc thu hồi kinh phí đã chi trả là rất khó khăn và các địa phương đề nghị không thu hồi; đồng thời, thống nhất việc không chi trả cho đối tượng không thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (các xã khu vực 3 và thôn đặc biệt khó khăn) kể từ tháng 4-2019.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết số tiền phải thu hồi của từng cá nhân là tương đối lớn và đa số đối tượng đang sinh sống tại địa bàn khó khăn khi có nguồn hỗ trợ đã chi tiêu, mua sắm các vật dụng cần thiết giải quyết đời sống, điều kiện sinh hoạt, một số đối tượng đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì làm việc với Bộ Tài chính xem xét trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ trả không đúng đối tượng và tổng hợp tình hình thực hiện thu hồi kinh phí theo Khoản 3 Công văn số 1044/BNV-TL ngày 11-3-2019 tại Quảng Nam để xem xét giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn khi không thực hiện được việc thu hồi khoản kinh phí đã hỗ trợ cho các đối tượng theo Công văn số 3682/BNV-TL ngày 6-8-2018 nhưng không đúng với Công văn số 1044/BNV-TL ngày 11-3-2019 của Bộ Nội vụ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tháng 4 vừa qua, rất nhiều cán bộ, giáo viên đang công tác tại một số huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam "té ngửa" khi nhận thông báo của tỉnh Quảng Nam yêu cầu nộp lại số tiền mà họ đã được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP (Nghị định 116) ngày 24-12-2010 của Chính phủ. Lý do của tỉnh Quảng Nam đưa ra là vì Bộ Nội vụ hướng dẫn sai nên các cơ quan chức năng của tỉnh chi trả sai, nay bộ yêu cầu phải thu lại nên tỉnh phải thu lại.

Điều đáng nói, đa phần cán bộ, giáo viên ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam đều rất khó khăn. Khi nhận được tiền hỗ trợ từ vài chục đến hơn cả trăm triệu đồng, họ đã mua sắm, tiêu xài hết. Giờ họ chẳng biết lấy tiền đâu ra để trả lại.

Tr.Thường