Hà Nội: Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề cơ bản như: thực trạng nội dung, phương thức, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp CĐ hiện nay; cụ thể hóa việc đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐ trong các điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Các đại biểu cũng chia sẻ những mô hình, cách làm hay, thiết thực, đồng thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp CĐ Viên chức TP Hà Nội trong thời gian tới.

Hà Nội: Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Đáng chú ý, có ý kiến cho rằng hoạt động tuyên truyền của các cấp CĐ Viên chức TP Hà Nội cần đổi mới về nội dung và phương pháp, gắn công tác tuyên truyền vận động với bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Cán bộ tuyên truyền cần biết lựa chọn những nội dung mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang quan tâm, mới tránh được lãng phí về thời gian và kinh phí tổ chức.

Tin-ảnh: D.Thảo